Блог

02/02/2022

Емайлирани съдове за готвене - предимства и ползи

 Традициите, опитът и съвременните технологии са наложили съдовете с емайлирано покритие д...
25/11/2021

С какво можем да Ви бъдем полезни?

Ние сме фирма за почистващи препарати, консумативи за еднократна употреба, барово и рестор...
20/05/2021

Основно почистване - бързо и лесно

Със смяната на сезоните е време да помислим как да почистим и освежим дома си основно.
20/05/2021

Европейска директива 2019/904

Директива относно намаляването на въздействието на някои пластмасови продукти върху околна...
20/05/2021

Лични предпазни средства - препоръки от Световната здравна организация (СЗО)

Рециклиране или изхвърляне на личните предпазни средства