Лични предпазни средства - препоръки от Световната здравна организация (СЗО)

Кризата около Covid-19 не само промени нашето ежедневие, но и с нея бяха въведени редица мерки, ограничения и правила. Едно такова изискване към нас е носенето на лични предпазни средства, в частност на маски. Според редица статистики от началото на пандемията са използвани милиарди лични предпазни средства за еднократна и многократна употреба. Несъмнено по-голям проблем за околната среда са еднократните предпазни средства. Те не просто се изхвърлят след кратка употреба, но и често попадат на места, които не са предназначени за събиране на отпадъци и по този начин замърсяват околната среда.

Носените от нас маски и ръкавици са потенциален носител и преносител на вируса. Освен, че замърсяват околната среда, те са опасни и за нас хората.

В тази връзка не малко хора си задават въпроса – могат ли маските и въобще личните предпазни средства за еднократна употреба да се рециклират или как и къде те да бъдат изхвърлени, без да представляват заплаха за хората и околната среда?

Към момента СЗО и Здравните министерства на всички страни съветват при изхвърлянето на лични предпазни средства да се следва установената система за изхвърляна и рециклиране на медицински отпадъци. Според схемата за изхвърляне на опасни медицински отпадъци от здравните институции като болници, клиники и други медицински заведения, маските, ръкавиците и защитните облекла, които използват хората от “първа линия” трябва да бъдат съхранявани в специални запечатани контейнери. След това тези контейнери трябва да бъдат предадени за изгаряне.
А маските и ръкавиците, които се използват от нас гражданите трябва след като се свалят да бъде поставени в хартиена или найлонова торба и да бъдат изхвърлени в контейнерите за изхвърляне на общи отпадъци. Сигурно поне веднъж сте си задавали въпроса – Как правилно да сваля маската си?

Ето и нашите съвети: Наклонете лице към земята и хванете с две ръце ластиците на маската. Ако няма ластици и е завързана на главата ви, развържете я. Свалете маската, като я държите само за ластиците. Отворете торбичката и я поставете. След това веднага затворете плътно торбата. Найлоновата или хартиената торба трябва да бъде изхвърлена в специален контейнер за изхвърляне на медицински предпазни средства, или ако няма такъв в контейнер за изхвърляне на общи отпадъци. За разлика от голям процент от отпадъците, които могат да се рециклират, от СЗО (Световната здравна организация) не препоръчват личните предпазни средства да бъдат рециклирани.

Маските, ръкавиците и облеклата за еднократна или многократна употреба се считат за опасни медицински материали. За да могат да бъдат рециклирани, те трябва да бъдат предварително обеззаразени. Предвид факта, че вируса може да живее по различни повърхности до няколко часа и да бъде пренесен и да се разпространи доста лесно, към момента все още няма напълно ефикасен метод, чрез който ЛПС могат да бъдат обеззаразени така, че да няма никаква опасност от разпространение. Единственият начин за сигурно унищожение на вирусите към момента експертите виждат в изгарянето на личните предпазни средства. Високите температури гарантират, че те ще бъдат напълно унищожени и болестта няма да има никакъв шанс да се разпространи в по-широк мащаб.

Никога не изхвърляйте личните си предпазни средства на открити, обществени места. Не изхвърляйте маските и ръкавиците директно в отворени кошчетата за общ боклук. Ако сте медик или служител от първа линия, изхвърляйте личните предпазни средства в специалните, запечатани контейнери, предназначени за опасни медицински отпадъци.
А ако сте у дома, преди да изхвърлите маската или ръкавиците в коша ги поставете в торба, затворете я плътно и едва тогава изхвърлете отпадъка.
 
Пазете Вашето здраве, здравето на околните и не замърсявайте околната среда! smiley